Skriva texter

 
 

1 | Enkelt och sökbart

Krångla inte till det. Dina texter vinner i regel på att vara lätta att skumma igenom. Tydliga rubriker underlättar för besökare och ger dessutom bättre sökträffar. Vill du ha en sökfunktion på din sida bör du även fundera på vilka sökord dina besökare använder på plats. Om du har mycket textmaterial kan du lägga upp det som ett bloggformat med taggar och kategorier.

2 | Relevant

Är det svårt att komma igång? En bra utgångspunkt är att fråga sig vad ett besök ska leda till. Det kanske låter självklart, men tänk helt konkret: vilka knappar ska man klicka på – Prenumerera, Boka, Skicka? Med det i bakhuvudet håller du ditt material relevant vilket hjälper besökaren att fatta rätt beslut på plats.

3 | Lagom varierat

Använd variation till din fördel. Allt innehåll behöver inte se likadant ut – snarare kan viss omväxling förhindra att besökaren går vilse bland snarlika sidor. Och om dina texter känns lite träiga är ett klassiskt tips att klippa om meningarna så att de inte är lika långa. Växla tempo, helt enkelt:

This sentence has five words. Here are five more words. Five-word sentences are fine. But several together become monotonous. Listen to what is happening. The writing is getting boring. The sound of it drones. It’s like a stuck record. The ear demands some variety. Now listen. I vary the sentence length, and I create music. Music. The writing sings. It has a pleasant rhythm, a lilt, a harmony. I use short sentences. And I use sentences of medium length. And sometimes, when I am certain the reader is rested, I will engage him with a sentence of considerable length, a sentence that burns with energy and builds with all the impetus of a crescendo, the roll of the drums, the crash of the cymbals – sounds that say listen to this, it is important.

– Gary Provost